Kvalitetskontroll
Om Meyaobligationer

Kvalitetskontroll

Meyaoblid har ett kvalitetsstyrnings- och kontrolllaboratorium.För att säkerställa höga kvalitetsstandarder samlar laboratoriet in prover under tillverkningsprocessen och slutprodukter för provning.Proverna genomgår en noggrann analys för att avgöra om produkten uppfyller stränga kvalitetskrav och om provtagningsrapporterna förvaras på ett säkert sätt i ett arkiv.Dessutom har vi en professionell teknisk grupp som regelbundet kan underhålla och reparera all a maskiner för att garantera vår produktionskapacitet och kvalitet.