Policy för säkerheter
Tjänster

Policy för säkerheter

Näten som produceras av Meyaoblid kontrolleras strikt för export.


Välj råmaterial, använd 500S HDPE, alla nät är nya HDPE och lägg till UV


2.UV-material importeras med UV, anti-UV-stabilt


3.Teknikerna övervakar provningsledningarna i realtid för att uppnå överensstämmelse


.Produktion av importerad svavelutrustning, alla nät kantar, insektsnät kan produceras upp till fem meter bred


.Lätt att hantera förpackningar


6.Förväntad livslängd är 3-5 år